Program szkolenia

szkoła dla psówStandardowo szkolenie psa trwa u nas osiem tygodni. Pierwszy tydzień, to aklimatyzacja psa w nowym miejscu. Pies musi przywyknąć do nowych reguł gry obowiązującymi u nas. Przez kolejne trzy tygodnie pies uczy się nowych zachowań i nawyku pracy z człowiekiem. Trzeba jednak pamiętać o tym, że pies nie jest automatem, którego można zaprogramować na określone komendy. Pies słucha się wyłącznie osób, które są w stanie wyegzekwować określone zachowanie lub są w stanie odpowiednio zmotywować go do pracy. Zatem nie chodzi tu o wydawanie komend, ale o skuteczne oddziaływanie na psa. Jak wynika z powyższego, pies będący u mnie na szkoleniu uczy się mnie słuchać, a nie właściciela. Dlatego też konieczne są również ćwiczenia z właścicielem, aby pies nauczył się, że jego również należy się słuchać. Jednocześnie właściciel również musi nauczyć się odpowiednio wpływać na psa, by ten wykonywał jego polecenia. Takie spotkania odbywają się w ostatnim tygodniu szkolenia szkolenia.